Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Informacije

Ko smo mi , kako djelujemo i koji su naši ciljevi...

Interni revizori Bosne i Hercegovine

Udruženja internih revizora u Bosni i Hercegovini je osnovano u oktobru 2005. godine. Osnovna uloga Udruženja ogleda se u jasno postavljenim ciljevima i djelatnostima Udruženja koji su, između ostalog, povezivanje i saradnja stručnjaka koji rade na području interne revizije, izrada standarda interne revizije, organiziranje edukacije i ispita za sticanje zvanja ovlaštenih internih revizora, organiziranje savjetovanja i drugih stručnih skupova, te promovisanje i jačanje interne revizije kao profesije.

 Institut organizuje seminare, radionice, savjetovanja u cilju kontinuirane edukacije naših članova iz oblasti interne revizije, a sadržaj istih je prilagođen svim internim revizorima iz oblasti budžetskog, bankarskog i sektora privrede. 
S obzirom na činjenicu da se naš Institut  bavi aktivnostima  na unapređenju rada interne revizije unutar Bosne i Hercegovine, naglašavamo da smo u proteklom periodu uspjeli ostvariti jasno postavljene ciljeve u smisli povezivanja i saradnje sa svjetskim stručnjacima  koji rade na području interne revizije, te smo u skladu s tim priznati u svojstvu punopravne članice IIA Global (Svjetski institut interne revizije) i ECIIA (Evropska Konfederacija Instituta Internih Revizora). Shodno tome, sastavni dio naše edukacije, obuhvata i redovno praćanje Međunarodnih standarda interne revizije koji se prezentiraju na svim oblicima naših edukacija.

Ovim putem naročito naglašavamo doprinos u edukaciji iz oblasti struke, što nam je ujedno kao Institutu internih revizora u BiH, osnovna namjera i zadatak.

U 2009. godini, Institut je izdao dvije publikacije: “Priručnik za internu reviziju“   autora: Prof.dr. Melihe Bašić i dipl. oec. Alme Malinović  i „Međunarodni okvir profesionalne  prakse“ prevod izdanja IIA Global za 2009. godinu, koji sadrži osnovna pravila i principe ponašanja u okviru Kodeksa etike, te Međunarodne standarde interne revizije sa pratećim Praktičnim savjetima. Obje knjige su prve stručne knjige iz oblasti interne revizije izdate na lokalnom jeziku u regionu. Kroz izdavačku djelatnost Instituta želimo naglasiti koliko smo napredovali u periodu od osnivanja do danas, te istaći značajnost razvoja interne revizije kao struke. 

 Osnovni zadaci i aktivnosti

  • Povezivanje i saradnja stručnjaka koji rade na području interne revizije i drugim povezanim područjima,
  • Izrada standarda interne revizije i Kodeksa etičkih načela intenih revizora, uz poštovanje i prihvatanje opredjeljenja i načela Međunarodnih standarda interne revizije,
  • Organiziranje edukacije za sticanje zvanja ovlaštenih internih revizora,
  • Organiziranje savjetovanja i drugih stručnih skupova na teme iz oblasti interne revizije i drugih srodnih područja,
  • Izdavanje stručnih publikacija,
  • Drugi vidovi razvoja i promovisanje značaja i ugleda struke internih revizora, itd.

 


Povezivanje


Saradnja


Organizacija

Sophisticated

Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.

Responsive

Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.

Powerful

Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.