skip to Main Content

Seminar “Standardizacija; Psihologija laži – osvrt na internu reviziju”

ČETVRTAK, 21.06.2018. godine HOTEL  SARAJEVO, SARAJEVO Seminar se priznaje kao 7 sati KPE od strane…

Više...

Seminar “Etika i regulatorni okvir interne revizije“

ČETVRTAK, 10.05.2018. godine, HOTEL MOSTAR. Seminar se priznaje kao 7 sati KPE od strane IIA u BiH. Broj priznatih sati od strane SRRF bit će naknadno objavljen.
Više...

Plan edukacije za 2018. godinu

Kliknite da pregledate plan edukacije u PDF formatu.

Back To Top
Search