skip to Main Content

WEBINAR “Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama, Tri linije odbrane—praksa u BiH, Zaštita ličnih podataka“

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU  “Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama, Tri linije odbrane—praksa u BiH, Zaštita ličnih podataka“ 25.03.2021. godine Početak webinara u 10:00 sati WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD STRANE…

Read More
Back To Top