skip to Main Content

April 2019. godine

GODIŠNJA KONFERENCIJA

“INOVATIVNI PRISTUP, BUDUĆNOST JE POČELA: INTERNA REVIZIJA, DATA ANALYTICS I SPECIJALISTIČKA ZNANJA”

04.04. – 06.04.2019. godine, GRAND HOTEL PARK, DUBROVNIK

Poštovani članovi i ostali zainteresirani učesnici,

Pozivamo vas na Godišnju konferenciju IIA u BiH, koju organizujemo 04.04. – 06.04.2019. godine,

GRAND HOTEL PARK, DUBROVNIK.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici Instituta Hrvatske, Srbije, Austrije, Makednije i Turske, zajedno sa domaćim i regionalnim predstavnicima koji će obraditi teme iz oblasti interne revizije, te ukazati na aktuelnosti u polju interne revizije u svim sektorima djelovanja.

U okviru radnog dijela, prvi i drugi dan, pored plenarnog dijela, na Konferenciji će se obraditi tri sekcije:

 1. FUK i Centralna harmonizacijska jedinica;
 2. Banke, Leasing, MKF
 3. IT i Forenzika

Trećeg dana održava se Okrugli sto na temu naziva Konferencije: „”Inovativni pristup, budućnost je počela – Interna revizija, Data Analytics i Specijalistička znanja”  –  Perspektive i prakse instituta u regiji.

Lista nekih od tema koje će biti obrađene na Konferenciji :

„Kako čitati finansijske izvještaje između redova“

„Outsourcing“

„Root Cause Analyses“

„Interna revizija kao dio sistema finansijskog upravljanja i kontrole“

„Etika i soft skills“

„Novi GTAG (IT Governance and Auditing Insider Threat Programs)“

“Sistemu upravljanja i kontrole u institucijama BiH – stanje i perspektive”

„Provođenje finansijske kontrole“

Detaljnu agendu sa predavačima i temama objavit ćemo naknadno, nakon potvrde učešća  svih predavača, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

 KOTIZACIJA:

 Rana kotizacija (do 07.03.2019. godine): 400 KM

Kotizacija nakon 07.03.2019. godine: 450 KM

 Za učešće 5 i više učesnika iz jedne kompanije dajemo popust u iznosu od 10%

 

SMJEŠTAJ:

 Rezervaciju i plaćanje smještaja vršite preko Agencije MIA TOURS d.o.o. Sarajevo, ul. Trg djece Sarajeva 1, kontakt: 033 200 300, mail: info@miatours.ba

Cijene smještaja:  

HOTEL:                         Grand Hotel Park 4* Dubrovnik

USLUGA:                      HB nocenje + dorucak + vecera

nadoplata za rucak FB uslugu

PERIOD:                    03.04. – 06.04.2019.

CIJENA  HB:               1/1  SGL SOBA / NOC              = 89,00 EURO + city tax 1,50 EURO po osobi po danu

1/2 DBL po osobi po danu   = 57,00 EURO + city tax 1,50 EURO po osobi po danu

NADOPLATA ZA RUCAK FB USLUGU = 25,00 EURO po sobi po danu

Prijave slati na: info@interni-revizori.info

Kontakt telefon: 033 251 700

 

Mart 2019. godine

RADIONICA
“Procesi obavljanja interne revizije ”
06. i 07.03.2019. godine
Sarajevo
Radionica je namijenjena učesnicima koji su u postupku sticanja zvanja “ovlašteni interni revizor”, kao i internim revizorima i ostalim zainteresiranim učesnicima.

Na Radionici će se obraditi sljedeće oblasti:

 • Primjena Standarda interne revizije-
 • Osnove i prakse IT revizije
 • Pravni okvir, Planiranje interne revizije, Strateški plan, Procjena rizika-preduslov za izradu  –  Strategije rizika, Godišnji plan, Planiranje na nivou pojedinačne revizije, Faze u planiranju pojedinačne revizije, Priprema i planiranje pojedinačne revizije, Plan i Program pojedinačne revizije
 • Provođenje angažmana
 • Izvještavanje
 • Praćenje napretka u provođenju preporuka

Mjesto i vrijeme: Sarajevo, Hotel Ibis Style Sarajevo, 06. i 07.03.2019.
Predavači: Esmira Kapić i Fahrudin Hasanović

Cijena prisustva: 200 KM + PDV (u cijenu je uračunato prisustvo Radionici, materijal, kafe pauze i ručak za  oba dana Radionice)
Informacije i prijave na mail: info@interni-revizori.info
Kontakt: 033 251 700

Oktobar 2018. godine

 • Organizacija Seminara “Pravna zaštita u organizaciji u uloga interne revizije”

Vrijeme i mjesto održavanja: 04.10.2018. godine – Sarajevo – hotel Sarajevo

Prijave su u toku…

 • Organizacija Konferencije – Novi Sad ; period održavanja Konferencije : 18.10. – 19.10.2018. godine;

Datum polaska : 17.10.2018. godine ; Datum povratka : 21.10.2018. godine

Udruženje internih revizora organizuje cjelokupan događaja.

Organizacija događaja je u toku..

Septembar 2018. godine

 • Organizacija Radionice “Proces obavljanja interne revizije – praktični primjeri”                                                       

Vrijeme i mjesto održavanja : 07.09.2018. godine  – Sarajevo, hotel Sarajevo

 

 • Organizacija RADIONICE- EKSTERNA OCJENA KVALITETA INTERNE REVZIJE  – PO ODOBRENJU IIA GLOBAL

Vrijeme održavanja radionice:14. i 15. Septembar/rujan 2018. godine

Mjesto: Univerzitet za poslovne studije, Ulica Jovana Dučića 23a, Banja Luka, Bosna i  Hercegovina (entitet Republika Srpska)

 

Juni 2018. godine

 • Organizacija seminara “Standardizacija, Psihologija laži – osvrt na internu reviziju, Sarajevo, hotel Sarajevo

Maj 2018. godine 

 • Organizacija ispitnog roka za sticanje zvanja „ovlašteni interni revizor“
 • Organizacija seminara “Etika i regulatorni okvir interne revizije”, Mostar, hotel Mostar

Mart 2018. godine

 • Organizacija ispitnog roka za sticanje zvanja „ovlašteni interni revizor“
 • Organizacija Godišnje konferencije 2018 „Interna revizija – trend razvoja u BiH“, Dubrovnik

 

Februar 2018. godine

 • Organizacija seminara „ IPPF i COSO – uzajamna veza, Procjena rizika prevare“, Sarajevo

 

Decembar 2017. godine

 • Učešće u organizaciji trodnevnog seminara „Forenzička revizija“ na Zlatiboru, hotel Mona, organizator Septa Academy
 • Organizacija vanrednog ispitnog roka za sticanje zvanja „ovlašteni interni revizor“
 • Saradnja sa CHJ BIH i CHJ RS u vezi publikacije i štampe trojezične (bosanski, srpski i hrvatski), odnosno dvojezične (srpski i engleski) verzije Standarda interne revizije 2017.

 

Novembar 2017. godine

 • Organizacija Prve regionalne konferencije „Interna revizija u javnom sektoru“ uz podršku HIIR i UIRS, Banja Luka

 

Oktobar 2017. godine

 • Organizacija ispitnog roka za sticanje zvanja „ovlašteni interni revizor“
 • Organizacija studijskog putovanja – Godisnja konferencija IIA Turska – Istanbul

 

Septembar 2017. godine

 • Organizacija ispitnog roka za sticanje zvanja „ovlašteni interni revizor“
 • Organizacija dvodnevnog seminara „Finansijsko upravljanje i kontrola sa akcentom na primjenu COSO modela“ – Sarajevo, Vanjskotrgovinska komora BIH

 

Avgust 2017. godine

 • IIA U BIH izvršio zvaničan prevod kompletnih Smjernica za primjenu Standarda interne revizije (IPPF 2017)

 

Juni 2017. godine

 • Organizacija seminara/radionice u Banja Luci „Praktična primjena novog IPPF-a, nove Povelje,  IT revizija, Revizija informacionih tehnologija – nemoguća misija !!??“

 

Maj 2017. godine

 • Organizacija seminara/radionice u Mostaru „Praktična primjena novog IPPF-a, nove povelje, provođenje IT revizije – (praktični primjeri)“

 

Mart 2017. godine

 • Organizacija Godišnje konferencije 2017 „ Interna revizija – perspektiva i doprinos u evropskim integracijama BiH“, Dubrovnik, hotel Sheraton.
 • Organizacija ispitnog roka za sticanje zvanja „ovalšteni interni revizor“

 

Back To Top