skip to Main Content

Oktobar 2018. godine

 • Organizacija Seminara “Pravna zaštita u organizaciji u uloga interne revizije”

Vrijeme i mjesto održavanja: 04.10.2018. godine – Sarajevo – hotel Sarajevo

Prijave su u toku…

 • Organizacija Konferencije – Novi Sad ; period održavanja Konferencije : 18.10. – 19.10.2018. godine;

Datum polaska : 17.10.2018. godine ; Datum povratka : 21.10.2018. godine

Udruženje internih revizora organizuje cjelokupan događaja.

Organizacija događaja je u toku..

Septembar 2018. godine

 • Organizacija Radionice “Proces obavljanja interne revizije – praktični primjeri”                                                       

Vrijeme i mjesto održavanja : 07.09.2018. godine  – Sarajevo, hotel Sarajevo

 

 • Organizacija RADIONICE- EKSTERNA OCJENA KVALITETA INTERNE REVZIJE  – PO ODOBRENJU IIA GLOBAL

Vrijeme održavanja radionice:14. i 15. Septembar/rujan 2018. godine

Mjesto: Univerzitet za poslovne studije, Ulica Jovana Dučića 23a, Banja Luka, Bosna i  Hercegovina (entitet Republika Srpska)

 

Juni 2018. godine

 • Organizacija seminara “Standardizacija, Psihologija laži – osvrt na internu reviziju, Sarajevo, hotel Sarajevo

Maj 2018. godine 

 • Organizacija ispitnog roka za sticanje zvanja „ovlašteni interni revizor“
 • Organizacija seminara “Etika i regulatorni okvir interne revizije”, Mostar, hotel Mostar

Mart 2018. godine

 • Organizacija ispitnog roka za sticanje zvanja „ovlašteni interni revizor“
 • Organizacija Godišnje konferencije 2018 „Interna revizija – trend razvoja u BiH“, Dubrovnik

 

Februar 2018. godine

 • Organizacija seminara „ IPPF i COSO – uzajamna veza, Procjena rizika prevare“, Sarajevo

 

Decembar 2017. godine

 • Učešće u organizaciji trodnevnog seminara „Forenzička revizija“ na Zlatiboru, hotel Mona, organizator Septa Academy
 • Organizacija vanrednog ispitnog roka za sticanje zvanja „ovlašteni interni revizor“
 • Saradnja sa CHJ BIH i CHJ RS u vezi publikacije i štampe trojezične (bosanski, srpski i hrvatski), odnosno dvojezične (srpski i engleski) verzije Standarda interne revizije 2017.

 

Novembar 2017. godine

 • Organizacija Prve regionalne konferencije „Interna revizija u javnom sektoru“ uz podršku HIIR i UIRS, Banja Luka

 

Oktobar 2017. godine

 • Organizacija ispitnog roka za sticanje zvanja „ovlašteni interni revizor“
 • Organizacija studijskog putovanja – Godisnja konferencija IIA Turska – Istanbul

 

Septembar 2017. godine

 • Organizacija ispitnog roka za sticanje zvanja „ovlašteni interni revizor“
 • Organizacija dvodnevnog seminara „Finansijsko upravljanje i kontrola sa akcentom na primjenu COSO modela“ – Sarajevo, Vanjskotrgovinska komora BIH

 

Avgust 2017. godine

 • IIA U BIH izvršio zvaničan prevod kompletnih Smjernica za primjenu Standarda interne revizije (IPPF 2017)

 

Juni 2017. godine

 • Organizacija seminara/radionice u Banja Luci „Praktična primjena novog IPPF-a, nove Povelje,  IT revizija, Revizija informacionih tehnologija – nemoguća misija !!??“

 

Maj 2017. godine

 • Organizacija seminara/radionice u Mostaru „Praktična primjena novog IPPF-a, nove povelje, provođenje IT revizije – (praktični primjeri)“

 

Mart 2017. godine

 • Organizacija Godišnje konferencije 2017 „ Interna revizija – perspektiva i doprinos u evropskim integracijama BiH“, Dubrovnik, hotel Sheraton.
 • Organizacija ispitnog roka za sticanje zvanja „ovalšteni interni revizor“

 

Back To Top
Search