IIA Training OnDemand – TRENING PO ZAHTJEVU

IIA Global OnDemand Training je internet program za samostalno učenje koji pruža interaktivne resurse 24/7. Vodeći praktičari interne revizije sastavili su sveobuhvatan katalog ekonomičnih, fleksibilnih i globalno primjenljivih kurseva obuke kako bi se izašlo u susret neprestanim izazovima sa kojima se…

Read More

WEBINAR “Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama, Tri linije odbrane—praksa u BiH, Zaštita ličnih podataka“

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU  “Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama, Tri linije odbrane—praksa u BiH, Zaštita ličnih podataka“ 25.03.2021. godine Početak webinara u 10:00 sati WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD STRANE…

Read More

Online Radionica “Provođenje eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije” – po odobrenju IIA Global

ONLINE Radionica “Provođenje eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije” – po odobrenju IIA Global Zakonska obaveza eksterne ocjene kontrole kvaliteta  proističe iz Zakona o javnim preduzećima FBiH (Sl. novine FBiH br. 8/05), Zakona o javnim preduzećima RS (Sl. glasnik RS…

Read More

WEBINAR: “Razvojne Faze Interne Revizije; Praktična Primjena Upravljačke Odgovornosti…..21.01.2021.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU  “Razvojne faze interne revizije; Praktična primjena upravljačke odgovornosti; Godišnje izvještavanje; Analiza uzroka nalaza interne revizije“ 21.01.2021. godine Početak webinara u 10:00 sati WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD…

Read More