skip to Main Content

IIA Training OnDemand – TRENING PO ZAHTJEVU

IIA Global OnDemand Training je internet program za samostalno učenje koji pruža interaktivne resurse 24/7. Vodeći praktičari interne revizije sastavili su sveobuhvatan katalog ekonomičnih, fleksibilnih i globalno primjenljivih kurseva obuke kako bi se izašlo u susret neprestanim izazovima sa kojima se…

Read More
Back To Top