skip to Main Content

RADIONICA – EKSTERNA OCJENA KVALITETA RADA INTERNE REVIZIJE, PO PROGRAMU IIA GLOBAL – 11. I 12. NOVEMBAR 2021., BANJA LUKA, UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE

Zakonska obaveza eksterne ocjene kontrole kvaliteta  proističe iz Zakona o javnim preduzećima FBiH (Sl. novine FBiH br. 8/05), Zakona o javnim preduzećima RS (Sl. glasnik RS br. 75/04 i 78/11),  Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske…

Read More
Back To Top