skip to Main Content

WEBINAR “Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama, Tri linije odbrane—praksa u BiH, Zaštita ličnih podataka“

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU  “Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama, Tri linije odbrane—praksa u BiH, Zaštita ličnih podataka“ 25.03.2021. godine Početak webinara u 10:00 sati WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD STRANE…

Read More

Online Radionica “Provođenje eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije” – po odobrenju IIA Global

ONLINE Radionica “Provođenje eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije” – po odobrenju IIA Global Zakonska obaveza eksterne ocjene kontrole kvaliteta  proističe iz Zakona o javnim preduzećima FBiH (Sl. novine FBiH br. 8/05), Zakona o javnim preduzećima RS (Sl. glasnik RS…

Read More
Back To Top