skip to Main Content

DRUGA REGIONALNA KONFERENCIJA INTERNIH REVIZORA

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na Drugu Regionalnu konferenciju internih revizora koju Udruženje internih revizora Srbije organizuje uz podršku Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i u saradnji sa Udruženjem internih revizora BiH i Hrvatskim institutom internih revizora, Tema ovogodišnje konferencije je: “Izazovi interne revizije, liderstvo, kultura i nezavisnost interne revizije”. Konferencija će se održati 18. i 19. oktobra 2018. godine u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Prva Regionalna konferencija ova tri instituta pod nazivom “Interna revizija u javnom sektoru” održana je prošle godine u Banja Luci u Bosni i Hercegovini, čiji je organizator bilo Udruženje internih revizora BiH.

Značaj pitanja liderstva, kulture i nezavisnosti interne revizije ogleda se u činjenici da su to odlike interne revizije i internih revizora koje dodaju značajnu vrednost organizaciji. Iskustvo pokazuje da proaktivan pristup internih revizora zahteva kontinuirano sticanje novih znanja koja su korisna za dostizanje ciljeva organizacije. Kultura organizacije i revizija kulture govore o odnosu revizija i organizacije, dok je nezavisnost internih revizora ključan činilac objektivnog i nepristrasnog zaključivanja.

            Cilj ove konferencije je da ukaže na izazove koji su povezani i koji prate ova pitanja. Ovi izazovi uobičajeno su veći u javnom sektoru, kako zbog toga što ciljevi javnih organizacija nisu usmereni na stvaranje profita, tako i zbog njihove velike izloženosti očima javnosti i odgovornosti društvu u celini. U tom smislu, najveći broj predavača dolazi iz javnog sektora. Ipak, jedan broj pitanja ima istu važnost i za privatni i za javni sektor, jer je, bez obzira na razlike u delatnosti, koncept interne revizije svuda isti. Predavači na konferenciji su lideri interne revizije iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

            Regionalna konferencija internih revizora pruža velike mogućnost za sklapanje novih poznanstava sa kolegama koji rade na istim ili sličnim poslovima u drugačijim okolnostima i razmenu iskustava sa internim revizorima iz zemalja u okruženju.

Ovo je takođe i dobra prilika da prošetate kroz najlepši univerzitski centar u našoj zemlji, glavnim ulicama Novog Sada koji je izabran za Evropsku prestonicu kulture 2021. i uživate u prijatnom okruženju sa pogledom na Dunav i Petrovaradinsku tvrđavu.

Teme i predavače kao i detaljnu agendu objavljivaćemo postepeno u narednom periodu. Zato pratite naš sajt www.uirs.rs

S poštovanjem,

Dr Jozefina Beke Trivunac, CIA

Predsednik UIRS

        CIJENA

Organizacija učešća i prijavljivanje učesnika iz Bosne i Hercegovine je preko Udruženja internih revizora u BiH, priznatog kao IIA U BIH kod IIA Global .

 Cijena paket aranžmana po učesniku iznosi 714 EUR.

 Paket aranžman uključuje:  – boravak od 17. – 21.10.2018. godine, zajednički prevoz svih učesnika iz BiH autobusom, smještaj u jednokrevetnoj sobi u hotelu Putnik (noćenje s doručkom), kotizaciju za učešće na Konferenciji i ostali prateći sadržaj Programa.

 Za tri i i više učesnika iz jedne Kompanije odobravamo 5 % popusta.  

PRIJAVE I UPLATE

Prijave dostavljate na mail: info@interni-revizori.info ili jasmina.spahic@interni-revizori.info. Plaćanje se vrši na osnovu predračuna koji se dostavlja putem e -maila.

 

RASPORED ODRŽAVANJA KONFERENCIJE 18. i 19. OKTOBAR 2018.

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6, Svečana sala – prizemlje

     Prvi dan – 18. oktobar

09.00 – 10.00 Registracija učesnika
10.00 – 11.30 Početak rada – prva sesija
11.30 – 12.00 Pauza – kafa
12.00 – 13.45 Druga sesija
13.45 – 15.00 Ručak
15.30 Događaj – zajedničko druženje
Drugi dan – 19. oktobar
09.00 – 10.30 Početak rada – prva sesija
10.30 – 11.00 Pauza – kafa
11.00 – 12.00 Druga sesija
12.00 – 14.00 Okrugli sto
14.00 Kraj konferencije

Konačna agenda biće objavljena na sajtu UIRS i dostavljena članstvu i prijavljenim učesnicima elektronskim putem.  Učesnici Konferencije, nosioci CIA sertifikata, kao i nosioci lokalnih sertifikata, ostvaruju pravo na 9 bodova  kontinuirane profesionalne edukacije /CPE/. Potvrde o učešću na Konferenciji i ostvarenim bodovima biće poslate svim učesnicima elektronskim putem.

Programski odbor:

 • Mr Milena Milojević, OIR JS, OIR KOR, Predsednik
 • dr Branislav Nerandžić
 • Jovanka Tomanović, CIA, OIR KOR
 • Dr Emil Živkov, OIR JS
 • Olivera Radović, OIR JS
 • Alma Delić, OIR
 • Mr sc. Ljerka Crnković, OIR
 • dr Jozefina Beke-Trivunac, CIA

Organizacioni odbor:

 • Prof. dr Jozefina Beke Trivunac, CIA
 • Mira Vuković, dipl.ek
 • Prof. dr Branislav Nerandžić
 • Dr Emil Živkov, OIR JS
 • Jasmina Mujadin, dipl.ek

 

Komentariši

Back To Top