skip to Main Content

Ispit za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor – 12.10.2019. godine

Udruženje/Institut internih revizora u BiH kao jedino strukovno udruženje na teritoriji Bosne i Hercegovine, u svojstvu punopravne članice Svjetskog instituta internih revizora (vlasnika Međunarodnih standarda interne revizije) koji je temeljem potpisanog Sporazuma o pravima i obavezama sa svjetskom asoscijacijom internih revizora ovlašten za tumačenje i prevod Standarda, te posjeduje saglasnost  za organizaciju edukacije i izdavanje certifikata “Ovlašteni interni revizor” na teritoriji Bosne i Hercegovine,  svim zainteresiranim licima upućuje

POZIV

za pristupanje ispitu za sticanje zvanja “ovlašteni interni revizor”

 

Termin ispita: 12.10.2019. godine u 11:00 sati

Mjesto održavanja ispita:

  • Ispitu se pristupa online sa bilo kojeg mjesta koji ima internet konekciju. Svi prijavljeni kandidati će blagovremeno dobiti pristupne podatke i upute za pristupanje ispitu.

Pravo za pristupanje ispitu imaju sljedeći kandidati:

  1. VSS (VII stepen) + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,
  2. 180 ECT + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,
  3. 240 ECT + 1 godina radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,
  4. Ovlašteni revizor; cijena : 750,00 KM+ PDV ,
  5. Magistri ekonomske struke (oblast : racunovodstvo i revizija ); cijena : 750,00 KM + PDV

 Polaznici koji posjeduju zvanje “ovlašteni interni revizor” stečen kod Udruženja internih revizora Republike Srpske, imaju obavezu polaganja sljedećih oblasti: “Prakse interne revizije” i Specijalstički modul koji odaberu (Interna revizija u javnom sektoru, privredi ili finansijskim institucijama); cijena: 500 KM  + PDV

Uslovi za pristupanje:

  1. Visoka stručna sprema;
  2. Minimalno tri godine radnog iskustva (kandidati koji nemaju radno iskustvo u trajanju tri godine, mogu pristupiti Skoli i polaganju ispita, s tim da certifikat o zvanju stiču nakon ispunjenja ovog uslova);
  3. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan;

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt osoba: Jasmina Spahic, sekretar

Mail: jasmina.spahic@interni-revizori.info

Telefon: 033 251 700

 

Komentariši

Back To Top