skip to Main Content

Nedavna analiza posla potvrdila je potrebu da se ažuriraju nastavni planovi CIA-a da se bliže usklade sa novim odgovornostima vodećih internih revizora. Izmjene ispita stupaju na snagu u januaru 2019.

Zašto?

Da bi se osiguralo da materijal u sva tri dijela CIA ispita ostane aktuelan i važeći, CIA je prošla globalnu studiju analize posla kako bi utvrdila znanje, vještine i sposobnosti koje su najprikladnije za današnje praktičare interne revizije. Rezultati studije ukazuju na potrebu da se revidiraju nastavni planovi kako bi se odrazila evolucija profesije interne revizije širom svijeta.

Kako?

  • Tri ispitna dijela su uravnotežena, jasna i uniformna.
  • Minimalno dupliranje i preklapanje ispitnih dijelova.
  • Usklađenost sa Međunarodnim IIA standardima profesionalne prakse interne revizije.
  • Usklađena sa aktuelnom globalnom praksom interne revizije.
  • Pokriva znanja, vještine i sposobnosti koje kandidati moraju posjedovati da bili najkompetentniji i najsposobniji interni revizor.

Šta?

Kada?

Ažurirani CIA-a ispiti stupaju na snagu januara 2019. godine, samo na engleskom jeziku. Plan tranzicije za ne-engleske ispite biće objavljen u martu 2018. godine. Svaki kandidat bi trebao da pregleda promene i odredi najbolji vremenski period za završetak individualnih studija i polaganje ispita.

Da bi ste se detaljnije upoznali sa promenama u sadržaju CIA ispita pogledajte:

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/CIA-Exam-Syllabi-Changes-Handbook.pdf

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/CIA-Exam-Syllabi-Changes-FAQs.pdf

Back To Top