skip to Main Content

WEBINAR: “Cyber security rizici, Phishing napadi u finansijskom sektoru, Interna revizija i Solvency II“

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na

WEBINARU
“Cyber security rizici, Phishing napadi u finansijskom sektoru, Interna revizija i Solvency II“

18.02.2021. godine

Početak webinara u 10:00 sati

WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD STRANE IIA U BIH.

O BROJU SATI PRIZNATIH OD STRANE SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FIN. RADNIKA FBIH, OBAVIJESTIĆEMO VAS NAKON PRIJEMA ODOBRENJA

Za više informacija kliknite na Letak

 

Back To Top