skip to Main Content

Od jula 2008. godine, kao Institut u formiranju, a od jula 2014. godine,  IIA Bosna i Hercegovina (Udruženje internih revizora u BiH, priznatog kao INSTITUT INTERNIH REVIZORA u BiH kod IIA Global) službeni je i isključivi predstavnik Instituta internih revizora u zemlji Bosni i Hercegovini. IIA Bosna i Hercegovina predstavlja IIA na svim pitanjima koja se odnose na struku internih revizora u skladu s smjernicama i stajalištima IIA.

Institut internih revizora je međunarodno strukovno udruženje osnovano 1941. godine, registrovan u New Yorku, NY, SAD, sa sjedištem u Orlandu, Florida, SAD. Svojom globalnom mrežom od 180.000 pojedinačnih članova u gotovo 190 zemalja u svim industrijama i sektorima, IIA  je prepoznat širom svijeta kao globalni glas interne revizije, glavni zagovornik, priznat autoritet, priznat lider lider u certifikaciji, obrazovanju, istraživanju i tehničkom vodstvu.

IIA Bosna i Hercegovina je jedan od 100+ instituta na svijetu koji sarađuju na jačanju interne revizije, promoviraju Međunarodni okvir za profesionalne vježbe (IPPF) koji uključuje Standarde, Etički kodeks, praktične savjete i prakse, kao i druge smjernice i publikacije koje su od značaja za razvoj struke interne revizije. IIA Bosna i Hercegovina provodi relevantne aktivnosti za potrebe članova IIA i promiče razvoj interne revizije u svim sektorima i industriji, uključujući napore za zagovaranje, konsultacije o razvoju relevantnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i edukaciju internih revizora kroz lokalni program razvijen u skladu sa zahtjevima IIA.

Stručni certifikacijski odbor IIA odobrio je nacionalni certifikat pod nazivom “Ovlašteni interni revizor” koji provodi IIA Bosna i Hercegovina.

Osnovni zadaci i aktivnosti

 • Povezivanje i saradnja stručnjaka koji rade na području interne revizije i drugim povezanim područjima,
 • Izrada standarda interne revizije i Kodeksa etičkih načela intenih revizora, uz poštovanje i prihvatanje opredjeljenja i načela Međunarodnih standarda interne revizije,
 • Organiziranje edukacije za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor,
 • Organiziranje savjetovanja i drugih stručnih skupova na teme iz oblasti interne revizije i drugih srodnih područja,
 • Izdavanje stručnih publikacija,
 • Drugi vidovi razvoja i promovisanje značaja i ugleda struke internih revizora, itd.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Na Skupštini održanoj dana 11.5.2021. godine, izabrani su organi upravljanja:

UPRAVNI ODBOR:

 • Alma Delić, dipl.oec. – predsjednik
 • Mr. sc. Ankica Kolobarić  – zamjenik predsjednika/predsjedavajuća Skupštine
 • Prof. dr. Zoran Babić – rukovodilac podružnice
 • Mr. sc. Ljerka Marić, predsjednik Komiteta za edukaciju i certifikaciju
 • Mr. sc. Anesa Bajrić, predsjednik Komiteta za standarde
 • Sabina Bajramović, predsjednik Komiteta za etiku

NADZORNI ODBOR:

 • Esmira Kapić – predsjednik
 • Slavica Amović, – član
 • Mujo Butković, – član

 

Udruženje zastupa i predstavlja Alma Delić i Ankica Kolobarić.

Back To Top