skip to Main Content

Radionica “Provođenje eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije” – po odobrenju IIA Global

Zakonska obaveza eksterne ocjene kontrole kvaliteta  proističe iz Zakona o javnim preduzećima FBiH (Sl. novine FBiH br. 8/05), Zakona o javnim preduzećima RS (Sl. glasnik RS br. 75/04 i 78/11),  Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 91/16), Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru FBiH ( Sl. novine FBiH br. 47/08), kojim je propisano  da organizacija interne revizije podliježe eksternom pregledu kontrole kvaliteta. Ovaj pregled se izvršava najmanje jednom u pet godina i vrši ga kvalifikovano lice koje je nezavisno u odnosu na subjekat i kod kojeg ne postoji stvarni ili mogući sukob interesa, a kvalifikovano lice treba da ima kompetentnost u oblasti profesionalne prakse interne revizije i procesu eksternog ocjenjivanja. Eksterna ocjena kontrole kvaliteta u finansijskim institucijama ugrađena je kroz zakone koji regulišu ovu oblast (Zakon o bankama i Zakon o osiguranju), te podzakonske akte regulatora ovih institucija (Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS).

Obaveza interne  i  eksterne procjene  regulisana je Međunarodnim  standardima za  profesionalnu praksu interne revizije 1311 i 1312 čija primjena po Standardu 1312 obavezuje da  Eksterna ocjenjivanja moraju biti provedena  bar jednom u pet godina, a da bi se eksterna ocjenjivanja mogla provesti neophodna je prethodno  Interna ocjena – regulisana Standardom  1311.

Želite se edukovati za respektabilnog procjenitelja kvaliteta interne revizije, a ujedno se pripremiti za samoprocjenu vaše interne revizije?
Voljeli biste dobiti pozitivno mišljenje eksterne procjene vaše interne revizije?  Treba vam vodič, koji će vam u tome pomoći?
Šta je zadaća vaše interne revizije u procesu samoprocjene/pune eksterne procjene?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja možete dobiti na našoj dvodnevnoj radionici
„Provođenje eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije“ , gdje ćete u sklopu radnog materijala dobiti:

  • Praktični Vodič kojim su opisani pojedinačni koraci provođenja procesa  samoprocjene/pune eksterne ocjene?
  • Case Study (uključujući prateće alate), koji sa primjerima iz prakse, daje kompletnu sliku pitanja i mogućih odgovora s kojim ćete se susretati tokom procesa vaše samoprocjene/pune eksterne procjene.

Case Study pokriva sve faze procjene, od planiranja procesa, ispitivanja, intervjua, ocjenjivanja, do izdavanja izvještaja.

Pozivamo vas da prisustvujete ovoj Radionici, gdje ćete, osim sticanja teoretskih znanja, imati priliku da se, uz asistenciju kvalifikovanog predavača, bavite i praktičnim radom, tj. aktivnostima procesa procjene. Za praktični dio radionice predviđeno je cca 5 sati.

Predavači: Slavica Vukelić, dipl.oec, ekspert eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije

mr. sc. Mileva Vaško, ekspert eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije

doc. dr. Milovan Bojić, ekspert eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije

Nakon odslušane obuke, svi učesnici će dobiti certifikat o učešću na obuci izdat od strane Svjetskog Instituta internih revizora.

Važno je napomenuti da će Institut, u završnom dijelu Radionice, organizovati testiranje, koje neće biti obavezno, ali će učesnici, koji se odluče za testiranje, te pokažu da su tokom Radionice usvojili odgovarajući nivo znanja i vještina, dobiti Nacionalni Certifikat Eksternog Procjenitelja.

  • Vrijeme održavanja radionice: FEBRUAR 2020. godine, Banja Luka
  • Mjesto: Univerzitet za poslovne studije, Ulica Jovana Dučića 23a, Banja Luka, 
  • Cijena: 990 KM (506 EUR) bez PDV-a. Cijena uključuje prisustvo edukaciji, materijal, certifikat o učešću izdat od strane IIA,  kafe pauze i posluženje za oba dana edukacije.
  • Cijena certifikacije (sticanje Nacionalnog Certifikata Eksternog Procjenitelja): 300 KM (153 EUR) bez PDV-a. 

Prijave slati na: info@interni-revizori.info

Kontakt: 033 251 700 

Komentariši

Back To Top