skip to Main Content

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani  članovi,

Ovim putem vas obavještavmo da smo došli do saznanja da je Udruženje internih revizora Republike Srpske (udruženje registrovano na području eniteta Republika Srpska) objavilo Priručnik za eksternu ocjenu kvaliteta. Uvidom u tekst priručnika, utvrdili smo da se izdavač neovlašteno poziva na dokumente i materijale Svjetskog instituta internih revizora.

Kao punopravna članica Svjetskog instituta internih revizora i potpisnica MRA Sporazuma (Sporazum o pravima i obavezama zaključen sa Svjetskim institutom internih revizora), u obavezi smo vas obavijestiti o navedenom, u cilju sprečavanja dovođenja javnosti u zabludu u vezi korištenja aktuelnog i važećeg priručnika za ekstenu ocjenu kvaliteta – Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity (QA Manual), Institute of Internal Auditors, izdanje 2017.

Nama, kao potpisnici MRA sporazuma,  je vrlo dobro poznato ko, kako i na koji način ima pravo korištenja i tumačenja dokumenata i materijala izdatih od strane Svjetskog instituta internih revizora, kao i koja je procedura provođenja edukacija/kurseva u skladu sa programom ovog Instituta.

Razumijevajući ozbiljnost situacije, o ovome smo obavijestili Svjetski institut internih revizora, o čijim aktivnostima ćemo vas blagovremeno izvjestiti.

 

Udruženje internih revizora u BiH, priznatog

kao INSTITUT INTERNIH REVIZORA U BIH kod

IIA Global.

 

 

Komentariši

Back To Top