skip to Main Content

Seminar “Etika i regulatorni okvir interne revizije“

ČETVRTAK, 10.05.2018. godine
HOTEL MOSTAR, MOSTAR

ČETVRTAK, 10.05.2018. godine
09:00—09:30—Registracija učesnika

PROGRAM SEMINARA

Moderator: Ljerka Marić
09:30—10:00—Mr. sc. Ankica Kolobaric —Uvodna riječ
10:00—10:45—Mr.sc. Fahrudin Hasanović —”Označavanje radne dokumentacije i uzorkovanje”
10: 45—11: 30—Mr.sc. Muamer Kosovac— Etički kodeks i integritet internih revizora
11:30—12:00— Kafe pauza

12:00—14:00 – Rad po panelima

Panel JAVNI SEKTOR—FUK

Moderator : Kenan Dželilovic
12:00—14:00 – Amela Muftic i Doc. dr. Tamara Stojanovic
“Razumijevanje uloge i odgovornosti rukovodioca organizacije , CHJ i interne revizije u
uspostavljanju i razvoju FUK-a “

Panel BANKE

Moderator: Silvija Ramljak
12:00—12:30— Mr. sc. Zlatko Bars —”Zakonska regulativa—Novi zakon o bankama”
12:30—13:15— Anesa Bajric – “Uticaj nove bankarske regulative na funkciju Interne revizije (planiranje
revizijskih aktivnosti, izazovi u pogledu potrebnih kapaciteta i ekspertnih znanja internih revizora, provodjenje
regulatornih revizija – iskustva iz prakse)”.
13:15—14:00— Mario Pezer— „Izvještaj o radu interne revizije i izmjene u zakonskoj regulativi“

14:00— Skupština IIA u BiH – usvjajanje dopuna Statuta u skladu sa Principal Governance
of IIA Global
15:00 – Ručak

 

Preuzmite letak (PDF)

 

Komentariši

Back To Top