skip to Main Content

Seminar “Standardizacija; Psihologija laži – osvrt na internu reviziju”

ČETVRTAK, 21.06.2018. godine
HOTEL  SARAJEVO, SARAJEVO

Seminar se priznaje kao 7 sati KPE od strane IIA u BiH. Od strane SRRF seminar se priznaje  kao 5 sati  KPE.

 

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA

  1. STANDARDIZACIJA POSLOVANJA I INTERNA REVIZIJA

Šta standardizacija nudi za cijeli kolektiv, za sve poslovne procese, pa i proces interne revizije? Implementiranje standarda uređuju organizaciju sa više aspekata, kao što je; 1.unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, 1.opisi poslova za org.dio i za radno mjesto-s naglaskom na odgovornosti i ovlaštenja, 3. definisanje svih procesa-međusobne veze, 4. upravljanje svim vrstama rizika, 5. Planiranje-Realizacija-Izvještavanje-Korektivne mjere, itd. Standard olakšava posao interne revizije u svakom kolektivu, i sama grupa poslova interne revizije treba da se uskladi s zahtijevima standarda, što olakšava posao internim revizorima i uređuje poslovanje same funkcije interne revizije.

  1. BIHEVIORALNA FORENZIKA – PSIHOLOGIJA LAŽI

Tema je namijenjema firmama i pojedincima koji žele konkretna i dodatna znanja u području otkrivanja istine, detekcije i prevencije laži i obmane. Izuzetno korisna, praktična i primjenjiva u svim risk aktivnostima, od procjena i obrada šteta, poslovnih pregovora, selekciji kadrova, vođenju ljudi itd. Predavač ima dugogodišnje iskustvo u provođenju treninga (više od 20 godina). Radila je sa brojnim velikim organizacijama. Provodi širok dijapazon soft skills tema od pregovaračkih vještina, komunikacijskih vještina, uspješne motivacije, upravljanje stresom i konfliktima, leadership programa, poslovne etike i poslovnog bontona, prodajnih vještina i sl. Kroz vrlo zanimljiv i interaktivan pristup, uz mnogo konkretnih primjera, polaznici prolaze različite poslovne primjere kojima osvještavaju niz različitih situacija.

PROGRAM  SEMINARA

09:00—09:30—Registracija učesnika

Moderator: Alma Delić

09:30—11:00—Doc. dr. Ismet Šemić— “Standardizacija poslovanja i interna revizija”

11:00—11:30—Kafe pauza

11:30—12:15—Damir Paladin—prezentacija softverske aplikacije za revizorsku analizu CaseWare IDEA

12:15—13:45—Gordana Bauer  (Integra znanja d.o.o. Zagreb) —”Bihevioralna forenzika (psihologija laži)”

14:00  – Ručak

 

Letak (PDF)

 

 

Komentariši

Back To Top