skip to Main Content

WEBINAR 28.10.2021. GODINE

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU - Letak "Upravljanje rizicima u…

Više...

WEBINAR 02.09.2021. GODINE

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU “Prakse interne revizije, Paralela realnog…

Više...

WEBINAR – 22.07.2021. GODINE

WEBINAR “Revizija upravljanja rizicima u javnom sektoru; FUK; GDPR, Eksterna ocjena kvaliteta funkcije interne revizije“…

Više...

14. Godišnja konferencija “Moderna interna revizija u digitalnoj transformaciji” juni 2021. godine, Grand Hotel Neum

Više...

PROGRAM KONFERENCIJE IIA U BIH – 17.-19.06.2021. – NEUM

GODIŠNJA KONFERENCIJA IIA U BIH   “MODERNA INTERNA REVIZIJA U DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI“ 17. - 19.06.2021. GODINE…

Više...

WEBINAR: Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama—II DIO….11.5.2021.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU  “Primjena Standarda interne revizije sa…

Više...

IIA Slovenia

IIA SLOVENIA organizuje online 10-tu Medjunarodnu konferenciju  koja se održava 27. maja/svibnja 2021. godine. Pozivno pismo…

Više...

WEBINAR “Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama, Tri linije odbrane—praksa u BiH, Zaštita ličnih podataka“

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU  “Primjena Standarda interne revizije sa…

Više...

WEBINAR: “Cyber security rizici, Phishing napadi u finansijskom sektoru, Interna revizija i Solvency II“

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU "Cyber security rizici, Phishing napadi…

Više...

Online Radionica “Provođenje eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije” – po odobrenju IIA Global

ONLINE Radionica “Provođenje eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije” – po odobrenju IIA Global Zakonska…

Više...

WEBINAR: “Razvojne Faze Interne Revizije; Praktična Primjena Upravljačke Odgovornosti…..21.01.2021.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU  “Razvojne faze interne revizije; Praktična…

Više...

WEBINAR: Uloga interne revizije i upotreba softwerskih rješenja – trend razvoja poslovanja” 17.12.2020. godine

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU  “Uloga interne revizije i upotreba…

Više...

WEBINAR: “Funkcija interne revizije u novim uslovima—praktični primjeri”

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU  “Funkcija interne revizije u novim…

Više...

WEBINAR :”POSTUPCI INTERNE REVIZIJE U USLOVIMA PANDEMIJE” 22.10.2020. GODINE

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU  “Postupci interne revizije u uslovima…

Više...

WEBINAR: “Nova iskustva u promijenjenim uslovima rada interne revizije“, 17.09.2020.

WEBINAR: “Nova iskustva u promijenjenim uslovima rada interne revizije“ Četvrtak, 17.09.2020. godine Za više infomacija…

Više...

WEBINAR:„ULOGA I IZAZOVI INTERNE REVIZIJE U KRIZNIM SITUACIJAMA“

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU „ULOGA I IZAZOVI INTERNE REVIZIJE…

Više...

WEBINAR: COVID-19 I INTERNA REVIZIJA

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na WEBINARU COVID -19 I INTERNA REVIZIJA…

Više...

III Regionalna konferencija IR – Zagreb, 17. – 18. oktobar 2019.

Okrugli sto Praksa i izazovi interne revizije po gradovima

Više...

VAŽNO OBAVJEŠTENJE! KONFERENCIJA IIA U BIH – PROLONGIRA SE

Zbog pojačanog zdravstvenog rizika izazvanog koronavirusom, obavještavamo vas da smo pomjerili datum održavanja 14. Godišnje…

Više...

Seminar, 14.02.2020. godine, Sarajevo

SEMINAR-  “INTERNA REVIZIJA—Kontrolno okruženje, rizici, zakonodavna regulativa, javne nabavke“ 14.02.2020. godine Hotel Ibis Style Sarajevo, Sarajevo…

Više...

NAJAVA – 14. GODIŠNJA KONFERENCIJA IIA U BIH

SAZNAJTE VIŠE

Više...

Seminar u saradnji sa Ministarstvom finansija RS, 14. i 15.11.2019. godine, Trebinje

IIA u BiH  u saradnji sa Ministarstvom finansija RS organizuje dvodnevni seminar za potrebe internih…

Više...

Seminar – Mostar, 12.09.2019. godine

SEMINAR “Planiranje u internoj reviziji po novoj Metodologiji—Praktični primjeri + Praktični primjer revizorskog angažmana“ 12.09.2019.…

Više...

Događaji u najavi – oktobar 2019. godine

  22. Savjetovanje "Interna revizija i kontrola"- 03. - 05.10.2019. godine, Primošten, hotel Zora, Hrvatska…

Više...

Seminar “Prakse interne revizije u javnom i finansijskom sektoru BiH”

Seminar "Prakse interne revizije u javnom i finansijskom sektoru BiH" Banja Luka, 24.05.2019. godine, Univerzitet…

Više...

Godišnja konferencija IIA u BiH – 04. – 06.04.2019. godine – Grand Hotel Park, Dubrovnik

GODIŠNJA KONFERENCIJA "INOVATIVNI PRISTUP, BUDUĆNOST JE POČELA: INTERNA REVIZIJA, DATA ANALYTICS I SPECIJALISTIČKA ZNANJA" 04.04.…

Više...

Seminar: “Revizija informacionih tehnologija za ne IT-jevce; Bihevioralna forenzika”

SEMINAR: "Revizija informacionih tehnologija za ne IT-jevce; Bihevioralna forenzika" 31.01.2019. godine, Sarajevo – hotel Ibis Style…

Više...

RADIONICA: PRAKTIČNI PRIMJERI REVIDIRANJA I IZVJEŠTAVANJA INTERNE REVIZIJE U BIH (FBIH I RS)

RADIONICA: PRAKTIČNI PRIMJERI REVIDIRANJA I IZVJEŠTAVANJA INTERNE REVIZIJE U BIH (FBIH I RS) 14.11.2018. godine, Sarajevo…

Više...

SEMINAR: PRAVNA ZAŠTITA U ORGANIZACIJI I ULOGA INTERNE REVIZIJE

SEMINAR: PRAVNA ZAŠTITA U ORGANIZACIJI I ULOGA INTERNE REVIZIJE 04.10.2018. godine, Sarajevo - hotel Sarajevo…

Više...

DRUGA REGIONALNA KONFERENCIJA INTERNIH REVIZORA

Poštovane koleginice i kolege, Pozivamo Vas na Drugu Regionalnu konferenciju internih revizora koju Udruženje internih…

Više...

Radionica “Provođenje eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije” – po odobrenju IIA Global

Zakonska obaveza eksterne ocjene kontrole kvaliteta  proističe iz Zakona o javnim preduzećima FBiH (Sl. novine…

Više...

Radionica “Proces obavljanja interne revizije – praktični primjeri”

Radionica "Proces obavljanja interne revizije - praktični primjeri" 07.09.2018. godine  - Sarajevo, hotel Sarajevo Detalje…

Više...

Seminar “Standardizacija; Psihologija laži – osvrt na internu reviziju”

ČETVRTAK, 21.06.2018. godine HOTEL  SARAJEVO, SARAJEVO Seminar se priznaje kao 7 sati KPE od strane…

Više...

Seminar “Etika i regulatorni okvir interne revizije“

ČETVRTAK, 10.05.2018. godine, HOTEL MOSTAR. Seminar se priznaje kao 7 sati KPE od strane IIA u BiH. Broj priznatih sati od strane SRRF bit će naknadno objavljen.
Više...

Plan edukacije za 2019. godinu

Kliknite da pregledate plan edukacije u PDF formatu.

Back To Top