skip to Main Content

WEBINAR 02.09.2021. GODINE

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na

WEBINARU

“Prakse interne revizije, Paralela realnog i cyber svijeta, Odnos interne i eksterne revizije, Revizija plana kontinuiteta poslovanja “

02.09.2021. godine

Početak webinara u 10:00 sati

WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD STRANE IIA U BIH.

O BROJU PRIZNATIH SATI OD STRANE SRRF  BIT ĆETE OBAVIJEŠTENI NAKON PRIJEMA ODOBRENJA

Za više informacija, kliknite na Letak

Back To Top