skip to Main Content

WEBINAR – 22.07.2021. GODINE

WEBINAR

“Revizija upravljanja rizicima u javnom sektoru; FUK; GDPR, Eksterna ocjena kvaliteta funkcije interne revizije“

22.07.2021. godine

PROGRAM WEBINARA

Moderator: Mr. sc. Ljerka Marić, IIA u BiH

Početak webinara u 10:00 sati

Webinar je moguće pratiti putem svih elektronskih medija preko ZOOM aplikaćije.

1. “Revizija upravljanja rizicima u organizaciji – Model zrelosti” – Amela Muftić, Ministarstvo finansija i trezora BiH

2. Primjena nove verzije Smjernica za upravljanje rizicima i informatizacija” – Abida Ćatić, Ministarstvo finansija i trezora BiH

3. “Revizija informacionog sistema u funkciji zaštite ličnih podataka” – Senad Džananović, Centralna banka BiH

4. “Značaj i potreba provodjenja eksterne ocijene kvaliteta funkcije IR” – Slavica Vukelić

Prijava: Učesnici prijavu vrše na mail info@interni-revizori.info uz obavezno navođenje email adrese na koju ć emo poslati link preko kojeg će moći online pristupiti webinaru.

Kotizacija: 90 KM + PDV (po jednom učesniku). Kotizacija uključuje učešće na webinaru i edukacijski materijal koji će biti dostavljen svim učesnicima na mail. Uplata za učešće na webinaru se vrši na transkacijski račun br. 3383202266338176 – UniCredit banka d.d.

Klikni na Letak

Back To Top