skip to Main Content

WEBINAR 28.10.2021. GODINE

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na

WEBINARU – Letak

“Upravljanje rizicima u kriznim situacijama, finansijski sektor, Etika, Forenzična revizija u korporativnom upravljanju”

28.10.2021. godine

Početak webinara u 10:00 sati

WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD STRANE IIA U BIH.

O BROJU PRIZNATIH SATI OD STRANE SRRF BIT ĆETE OBAVIJEŠTENI PO PRIJEMU ODOBRENJA

Back To Top