skip to Main Content

WEBINAR: COVID-19 I INTERNA REVIZIJA

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na

WEBINARU

COVID -19 I INTERNA REVIZIJA

21.05.2020. godine

Početak webinara u 10:00 sati

Webinar je moguće pratiti putem svih elektronskih medija.

WEBINAR JE NAMIJENJEN INTERNIM REVIZORIMA I OSTALIM ZAINTERESIRANIM UČESNICIMA.

O WEBINARU

Pandemija utiče i na rad internih revizora na različite načine. Udruženje /Institut internih revizora u BiH organizuje webinar kako bi razmotrili probleme koji utiču na funkciju interne revizije.

U okviru webinara razmotrit će se sljedeća pitanja:

  • Na koji će način virus uticati na procjene rizika na kojima se temelji planirani rad jedinica za internu reviziju, te koje bi se izmjene trebalo unijeti u plan rada?
  • Je li potrebno provesti nove revizije kako bi se odgovorilo na promjene u pogledu rizika te upravljanja aktivnostima visokog rizika?
  • Trebaju li revizori preuzeti drugačiju ulogu i preći na druge linije obrane?
  • Na koji način sektor interne revizije može usvojiti učinkovite načine rada i izvještavanja u svrhu ubrzane provedbe revizija od ključne važnosti u pogledu hitnih odgovora javnog sektora?

SADRŽAJ WEBINARA

  1. COVID-19 I INTERNA REVIZIJA, predavač: Alma Delić, dipl.oec., IIA u BiH (preuzeto i prevedeno od autora THE IIA i INTERNAL AUDIT FOUNDATION)
  2. ULOGA INTERNOG REVIZORA U NAKNADNIM DOGAĐAJIMA  –  ino predavač
  3. SECURITY RISKS OF RAPIDLY GOING REMOTE, predavač: Mrs. sc. Fahrudin Hasanović, BH Telecom d.d. Sarajevo (preuzeto i prevedeno od  autora Crowe Global)

PRIJAVA

Učesnici prijavu vrše na mail info@interni-revizori.info uz obavezno navođenje email adrese na koju ćemo poslati link preko kojeg će moći online pristupiti webinaru.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE: 90 KM + PDV (po jednom učesniku). Kotizacija uključuje učešće na webinaru i edukacijski materijal koji će biti dostavljen svim učesnicima na mail.

Uplata za učešće na webinaru se vrši na transkacijski račun br. 3383202266338176 – UniCredit banka d.d.

IIA U BIH UČEŠĆE NA SEMINARU PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE.  BROJU PRIZNATIH SATI OD STRANE SRRF 6 SATI KPE.

Pitanja i odgovori

Učesnici webinara će imati mogućnost postavljanja pitanja nakon svakog izlaganja. Također, svi učesnici webinara imaju mogućnost, kao i na redovnim seminarima postavljati pismena pitanja na koje će dobiti i pismene odgovore, kao i do sada. Već nakon popunjavanja prijave učesnici webinara imaju mogućnost postavljati pismena pitanja na e-mail info@interni-revizori.info

 

Komentariši

Back To Top