skip to Main Content

WEBINAR: “Funkcija interne revizije u novim uslovima—praktični primjeri”

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na

WEBINARU

 “Funkcija interne revizije u novim uslovima—praktični primjeri“
19.11.2020. godine

Početak webinara u 10:00 sati

WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD STRANE IIA U BIH.
O BROJU PRIZANTIH SATI OD STRANE SRRF BIT ĆETE OBAVIJEŠTENI NAKON DOBIVANJA ODOBRENJA.

Za više informacija kliknite na Letak

Komentariši

Back To Top