skip to Main Content

WEBINAR :”POSTUPCI INTERNE REVIZIJE U USLOVIMA PANDEMIJE” 22.10.2020. GODINE

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na

WEBINARU

 “Postupci interne revizije u uslovima pandemije“
22.10.2020. godine

Početak webinara u 10:00 sati

WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD STRANE IIA U BIH

PREMA ODOBRENJU SAVEZA RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA FBIH WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE

Za više informacija kliknite na Letak

Komentariši

Back To Top