skip to Main Content

WEBINAR: Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama—II DIO….11.5.2021.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na

WEBINARU
 “Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama -II DIO, Promjene u finansijskom sektoru poslovanja“ –

11.05.2021. godine

Početak webinara u 10:00 sati
Webinar se od strane SRRF priznaje kao 6 sati KPE, a od strane IIA u BiH 7 sati KPE

Više informacija kliknite na Letak

Back To Top