skip to Main Content

WEBINAR “Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama, Tri linije odbrane—praksa u BiH, Zaštita ličnih podataka“

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na

WEBINARU
 “Primjena Standarda interne revizije sa Smjernicama, Tri linije odbrane—praksa u BiH, Zaštita ličnih podataka“

25.03.2021. godine

Početak webinara u 10:00 sati

WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD STRANE IIA U BIH.

O BROJU PRIZNATIH SATI OD STRANE SRRF, OBAVIJESTIĆEMO VAS PO PRIJEMU ODOBRENJA

Za više informacija kliknite na Letak

 

Back To Top