skip to Main Content

WEBINAR: Uloga interne revizije i upotreba softwerskih rješenja – trend razvoja poslovanja” 17.12.2020. godine

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na

WEBINARU
 “Uloga interne revizije i upotreba softwerskih rješenja—trend razvoja poslovanja“ 17.12.2020.

Početak webinara u 10:00 sati

WEBINAR SE PRIZNAJE KAO 7 SATI KPE OD STRANE IIA U BIH.
O BROJU PRIZANTIH SATI OD STRANE SRRF BIT ĆETE OBAVIJEŠTENI NAKON DOBIVANJA ODOBRENJA.

Za više informacija kliknite na Letak

Back To Top