skip to Main Content

Agencija za bankarstvo FBiH je zakonski utemeljena radi unapređenja sigurnosti, kvaliteta i zakonskog poslovanja tržišno orjentiranog stabilnog bankovnog i mikrokreditnog sustava u FBiH, a obavlja i nadzor nad poslovanjem leasing društava

Agencija Za Bankarstvo FBIH
Back To Top