skip to Main Content

NAJAVA SEMINARA – MAJ I JUNI 2019. GODINE

Seminar, 16. ili 17. maj 2019. godine – Banja Luka 

Seminar, druga polovina juna 2019. godine  – Mostar

Na seminarima će se obraditi aktuelne teme iz oblasti javnog i finansijskog sektora…….

Agende u pripremi….

 

Komentariši

Back To Top