skip to Main Content

NOVO! DOSTUPNA! Knjiga “Kontrolno okruženje – uspostavljanje, upravljanje i revizija”, Tamara Stojanović

Za članove Udruženja koji imaju izmirenu godišnju članarinu i realizovane minimalno tri edukacije u organizaciji Udruženja u 2020. godini, knjigu mogu preuzeti besplatno u našim prostorijama.

Za slanje knjige putem pošte, troškove poštarine snosi primalac.

Za ostale, knjiga se može nabaviti po cijeni od 80 KM sa PDV-om.

Knjiga pod nazivom Kontrolno okruženje – uspostavljanje, upravljanje i revizija, autora Tamare Stojanović, našeg uvaženog člana i predavača, rezultat je dugogodišnjeg istraživanja, pisanja i podučavanja o internoj reviziji, a posebno spoznaje da osnovni uzroci najvećeg broja problema savremenih organizacija leže u onim mehanizmima koji usmjeravaju ljudsko ponašanje. Ovdje se misli na ‘meke’ kontrole koje, više od ‘čvrstih’ kontrola, utiču na motivaciju, lojalnost, integritet, inspirisanje, vrijednosti zaposlenih, tj. njihov lični doprinos ostvarivanju ciljeva organizacije. Dakle, radi se o bihevioralnim aspektima koji čine kulturu neke organizacije – ambijent u kojem se stvara ta famozna ‘dodana’ vrijednost.

Posmatrajući čitav sistem interne kontrole, očigledno je da su ove ‘meke’ kontrole ugrađene u njihov temelj poznat kao KONTROLNO OKRUŽENJE. S obzirom da su brojni korporativni skandali, kako u svijetu, tako i u našem bližem okruženju, pokazali da uzroci leže upravo u ovim nevidljivim, bihevioralnim aspektima upravljanja organizacijama, cilj ove knjige je da doprinese boljem razumijevanju čitavog kontrolnog okruženja, a posebno njegovih ‘mekih’ elemenata. Zato se prvi dio knjige bavi akademskim razmatranjima kontrolnog okruženja, a drugi dio knjige se bavi praktičnim pitanjima, a na kraju su i dva dodatka koja su svojevrsne smjernice za interne revizore u njihovom radu (Primjer revizorskih testova za reviziju kontrolnog okruženja; i Primjer procesa samostalne ocjene kontrola i rizika).

Autorova je želja da ova knjiga inspiriše i pomogne, prije svega, internim revizorima, ali i rukovodiocima, supervizorima, akademskom osoblju…, da dublje proniknu u misteriju ‘mekih’ kontrola i zaista shvate koliko je važno kontrolno okruženje, tj. organizaciona kultura.

 

 

 

 

Komentariši

Back To Top