skip to Main Content

IIA Training OnDemand – TRENING PO ZAHTJEVU

IIA Global OnDemand Training je internet program za samostalno učenje koji pruža interaktivne resurse 24/7. Vodeći praktičari interne revizije sastavili su sveobuhvatan katalog ekonomičnih, fleksibilnih i globalno primjenljivih kurseva obuke kako bi se izašlo u susret neprestanim izazovima sa kojima se…

Read More

POZIV za pristupanje ispitu za sticanje zvanja “ovlašteni interni revizor”

Udruženje/Institut internih revizora u BiH kao jedino strukovno udruženje na teritoriji Bosne i Hercegovine, u svojstvu punopravne članice Svjetskog instituta internih revizora (vlasnika Međunarodnih standarda interne revizije) koji je temeljem potpisanog Sporazuma o pravima i obavezama sa svjetskom asoscijacijom internih…

Read More
Back To Top